top of page

Lederbrev #1 - Topptur fra "fortvilelsens dal"

Egen erfaring forteller meg at når en ledergruppe har forsøkt å snu utviklingen og bedre resultatene uten å lykkes, så er det bare en ting å gjøre - endre på gruppen. Det må ny dynamikk inn - andre personligheter - nytt mot - nytt giv! Om det ikke skjer vil den øverste lederen måtte gå - for endring og resultater kreves uansett!


Å snu en negativ utvikling i et selskap krever systematisk endring av adferd i ledergruppen! Noen vil hevde at en krise er bra fordi det hjelper med å forstå behovet for endring, men kriser er ikke bra. Det er alltid bedre å ta tak før det går for langt!


For å få til den nødvendige endringen i ledergruppen kan man bytte ut individer ved å forfremme andre i organisasjonen eller rekruttere eksternt. I tillegg kan man selvsagt kjøpe opp et selskap eller selg ut deler av virksomheten, men dette innebærer en mye større risiko.


Uansatt hva man velger må man være forberedt på å måtte gå igjennom "Fortvilelsens dal". Den som tør å ta de vanskelige avgjørelsene tidlig får et kortere opphold i dalen.


Endringer skaper usikkerhet og frykt. Man beveger seg ned i dalen – og resultatene følger dessverre etter. Så samler man seg rundt det nye og kommer opp igjen, og resultatene bedres.


Mitt poeng er at uansett må selskapet ha kompetansen som kreves for å gjennomføre. Den skal velges med omhu. Når man vet hva man vil, og hvordan, er det alltid mulig å finne noen som kan! Da er transisjonen i gang.


Det å tiltrekke seg kompetansen – den samlende og entusiastiske kraften - som kan gjennomføre kaller vi Executive Search – det er her vi kan hjelpe til. Vi forventer ikke at alle har planene helt klare. Hos oss er Executive Search både å forstå utfordringen, bidra til planen og gjennomføre ved å finne den eller de som skal til. Vi forplikter oss til endringen!

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page