top of page

Tilsammen har partnerne i HumanDrive nesten 100 års erfaring som vi gjerne deler med våre kunder. Vi har alle hatt lederroller slik at vi selv har kjent på kroppen mange av de daglige utfordringene ledere må hanskes med. Vår bransjekunnskap er nokså bred med inngående kjennskap til bank og finans, teknologi og IT. Vi har jobbet internasjonalt og for store multinasjonale selskaper så vel som for små oppstartsselskaper. Vi har hatt senior roller innen finans, salg og markedsføring, forretningsutvikling og strategi. Vi har gründet solgt og kjøpt selskaper, vært med på refinansieringer, omstruktureringer og iscenesatt vekststrategier.

Det er kombinasjon av personlig ledererfaring og bransjekunnskap som gjør oss istand til å virkelig forstå våre kunders behov.

  • LinkedIn Social Icon
Knut Aulund
Partner & utførende rådgiver

Knut har bakgrunn fra norsk og internasjonal industri, som CEO, COO og CMO og i styrearbeid i Norge og internasjonalt. Han er en transisjonsleder som har snudd rundt, bygget og utviklet flere virksomheter. Han har vært instrumental i å innføre konsepter som «Continous Improvement» med fokus på å skape god drift i organisasjoner for både å styrke konkurransekraft, gode resultater og å sikre motivasjon og driv mot felles mål. 

 

Da Knut startet opp innen Executive Search var det fordi ansatte og eiere fortjener gode ledere – noe som gjenspeiles i vårt formål.  Han har også erfaring som leder for Experis Executive (eid av Manpower) i Norge før han startet HumanDrive.

+47 900 82 532

  • LinkedIn Social Icon
Cathinka Nielsen
Partner & utførende rådgiver

Cathinka har 16 års erfaring fra rekruttering av ledere – og nøkkelroller. Hun var en av de første i Norge som ble ISO sertifisert bruker av arbeids - psykologiske testverktøy (2006). Cathinka har dermed spesielt god kompetanse innen avansert bruk av evne- og personlighetstester i forbindelse med rekrutteringsprosesser. Hun har en teknisk/økonomisk utdannelse supplert med blant annet fag innen organisasjonspsykologi. 

 

Hun har tidligere hatt ulike leder roller nasjonalt og internasjonalt innen Telecom/IT. Fokus på produktansvar, markedsføring/salg, organisasjonsoppbygging og endringsledelse fra et analogt til digitalt marked. 

+47 905 35 156

bottom of page