top of page
REFERANSER

“En rett og slett fantastisk evne til å trekke inn de aller beste. Dette representerte et vendepunkt for oss”

Jan-Martin Hunderi

Styreleder

Pensjon Pluss AS

“HumanDrive leverte meget gode og profesjonelle tjenester i forbindelse med rekruttering av en nøkkelrolle. Vi ble godt ivaretatt gjennom hele prosessen, og er meget fornøyd med sluttresultatet”

Lise L Gård

Nordic CIO

Compass Group Ltd

“.... levert med en spiss som øker verdien signifikant. De ser det strategiske potensiale og sikter seg inn mot det”

Asbjørn Erdal

Adm. Dir.

Duvi Pensjon AS

“HumanDrive evner å finne de som representerer det potensiale vi trenger og er en mer kontrollert metode enn både oppkjøp og å rekruttere gjennom kjente”

Roald Sannes

Adm. Dir.

Move AS

“HumanDrive bistod oss da vi fusjonerte med HighComp AS. De hjalp oss med å fokusere på de viktigste verdidriverne og deres input under forhandlingene bidro vesentlig til et godt resultat”

Anders Holm

Adm. Dir.

CSUB AS

”Oppdraget ble løst på en meget tilfredsstillende måte. Rådgiveren satte seg meget godt inn i virksomheten og demonstrerte veldig god forretningsforståelse. Jeg kunne til slutt velge mellom flere fullt ut kvalifiserte kandidater."

Erik Dahl

Adm. Dir.

Yanmar Norway AS

”Human Drive har gjennom flere prosesser levert både råd og kompetanse som viser seg å ha strategisk verdi ut over selve leveransen.”

Monica Myklebust Øyen

Group CEO

Elektronix Group AS

”Et ganske utfordrende oppdrag – ble løst på en meget tilfredsstillende måte som gjør at selskapet ble tilført et stort konkurransefortrinn."

Tom Adolfsen

Styreleder

Wright Trafikkskole AS

”HumanDrive bistod oss i en svært krevende prosess i forbindelse med salget av IPnett AS, hvor vi var største eier, til Netnordic AS. HumanDrive kom med verdifulle innspill til strategi og forhandlinger...og opptrådte med stor grad av proaktivitet. Det er en profesjonell aktør vi trygt kan anbefale andre."

Sigmund Eikaas

Founder & Quality Ass. Director

IPnett AS

bottom of page