top of page

Er ledelse å forvalte kompetanse?

Ledelse i en digital økonomi skaper nye forventinger til deg som er leder. Et høyt endringstempo og mange nye kunnskapsområder strømmer til, noe som påvirker din rolle som leder. Et begrep som da blir sentralt er riktig kompetanse, hvor ordet riktig er verdt å merke seg.


Gi kompetente mennesker en mening, retning, tydelige og meningsfulle delmål og resultatene kommer. Det handler om å ha en retning og en veiviser, der kompetansen kan benyttes optimalt. Målene skal legge føringer for hvordan man forvalter kompetansen og vice versa.


Hva mer? Kompetent betyr også sterk motivasjon – et indre driv – “The Human Drive” – og det finnes entusiasme et sted – det er det som er ledelse. Ledelse handler i stor grad om å kunne lede og det gjøres i form av en indre driv til å engasjere sine medarbeidere. Den oppstår ikke av seg selv – den skapes av at alle samler seg rundt en felles ambisjon – en visjon – og et tydelig formål – og hvem har det absolutte ansvar for at denne entusiasmen oppstår? Ledelsen!


Derfor – et tydelig og forståelig mål, en kraftig strategi og rett kompetanse – da kommer resultatene. Det kan nærmest ses på som en synergieffekt, der tydelige mål og strategier legger føringer for at den riktige kompetansen benyttes i rett forstand.


Ikke lett, men absolutt mulig. Vi mener det må brukes mye tid på hva som gir dette drivet. Det handler i stor grad om å kunne finne kruttet hos lederen, slik at medarbeiderne vil kunne føle at lederen bidrar til engasjement.


Vi i HumanDrive kan hjelpe deg med å finne den riktige personen til å lede din virksomhet. Gjennom bruk av executive search, vil vi i samarbeid med våre kunder sørge for å finne menneskene med driven, pasjonen og kunnskapen.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page