top of page

Executive Search lar deg velge fart og retning!

Påstand: Det viktigste enkelttiltak som gjøres i en virksomhet er å sette inn riktig ledelse! Uansett hva man ellers legger i begrepet riktig ledelse betyr dette at man må finne de menneskene som får tingene gjort slik at selskapets mål og visjoner blir realisert. Det er her executive search kommer inn!Hva er Executive Search?

Executive Search er en spesialisering innen Management Consulting der det handler om å forstå  kompetansebehov, identifisere mulige kandidater, skape interesse, engasjere og velge ut personer med best mulig kompetanse for en virksomhet. Da må man som rådgiver ha evnen til å forstå en kompleks virkelighet og bidra til å synliggjøre strategiske alternativer som kan forfølges og gjennomføres. Deretter bygger rådgiveren i samarbeid med eiere og styret en unik kompetanseprofil på den tenkte personen som skal skape verdier i tråd med deres forventninger.


Hva gjør en slik tenkt person i dag og hvor finner vi henne eller ham? Det kreves analyse, kreativitet og relasjoner i tillegg til digitale verktøy og gode prosesser. De skal identifiseres og det skal skapes en interesse selv om ingen er garantert å få tilbud om posisjonen. Kandidatene skal involveres i prosessen på en slik måte at den indre motivasjon og kraft blir benyttet. Slik bidrar Executive Search til å finne aktuelle personer som både er i stand til og motiverte for å takle de utfordringene som den aktuelle bedriften står overfor. Den rette evner å skape verdier for alle interessenter knyttet til en virksomhet.


Prosessen

Oppgaven starter med å forstå markedet som bedriften betjener, hva som er det reelle behovet og driverne. Hvem konkurrentene er og hva de gjør. Hvilken plass har de i verdikjeden i forhold til den aktuelle virksomheten? Så kommer; hva er virksomhetens ambisjoner, visjoner og formål – hva skal de levere til hvem og hvorfor?


Med denne forståelsen begynner man å se på selskapets strategi for å komme seg fra a til b, b til c og videre. Ofte er ikke bildet klart fordi kortsiktige og nødvendige aksjoner står i veien for de langsiktige ambisjonene. Da kan en god og erfaren rådgiver hjelpe til med å operasjonalisere strategien slik at det dannes et bilde av hvilken type personlige egenskaper, lederstil, og faglige kvalifikasjoner som skal til. Det vil si at man definerer behovet for strategisk kompetanse.


Uten kunnskap og erfaring fra å drive virksomheter gjennom endringer og overvinne utfordringer blir det svært krevende å forstå hva som kreves. Lederens posisjon er utsatt, ensom, og samtidig merkelig nok, ettertraktet. Det siste gjør at det ikke er mangel på personer som har lyst til å prøve seg. Desto viktigere blir kompetansen til den som skal være rådgiver og komme med begrunnede anbefalinger av aktuelle kandidater, inklusiv å identifisere mulige fallgruver og å belyse muligheter.


Hva kjennetegner de dyktigste lederne

Overskriften kunne ha vært brukt på en bok om ledelse. I denne sammenheng skal vi begrense oss til å peke på noen fundamentale forhold.

 • De får ting gjort

 • De har innsikt og oversikt

 • De har integritet

 • De behandler folk med respekt

 • De er tydelige

 • De har et sterkt eget driv – indre motivasjon

 • De lar andre skinne

 • De lytter til andre

 • De er nysgjerrige og løsningsorienterte

 • De setter virksomhetens behov i sentrum

 • De etablerer rammer, styringsprinsipper og kontrollerer

 • De leter hele tiden etter beste veien til mål

 • De kommuniserer godt

For å kunne krysse av på listen kreves det ikke dyp fagkompetanse i hverken finans, markedsføring, logistikk eller IKT. Det kreves lederkompetanse! Det kreves at man bruker tid på å lede.Bruk av Executive Search som metode krever ikke at virksomheten er stor

Det betyr at man ikke behøver å lede et stort antall ansatte for å skape store verdier. Tvert imot så er mange selskaper i dag små i antall ansatte, men store i verdiskapning. I slike virksomheter teller hver enkelt person ekstremt mye fordi de er viktige premissgivere for bedriftens suksess eller fiasko. Dette er så avgjørende at det er rasjonelt å bruke ressurser på Executive Search for å identifisere og tiltrekke seg disse nøkkelpersonene.


Executive Search krever innsikt i hva som skaper resultater for virksomheter – og hvordan de skapes.

Hvis det var enkelt å beskrive hva som skaper resultater, finne de som kan det og sette disse i arbeid, så ville ingen hatt problemer med gjennomføring. Slik er det dessverre ikke.


Hvorfor knytte Executive Search til strategisk innsikt?

La oss ta et eksempel; en virksomhet har utviklet seg innen sitt domene til et nivå der det koster mer å øke markedsandelene mer enn å diversifisere seg inn i et nytt marked. Hva gjør man da? Jo, virksomheten finner en person som kan det nye markedet som steg ett i strategien. Å finne denne personen blir helt avgjørende for å lykkes med å utvikle strategien. Denne strategiske kompetansen er en forutsetning.


Er det å bygge team også Executive Search?

I eksemplet over er det naturlig å tenke seg at en person ikke kan bygge et nytt vekstområde før det finnes et håndplukket team på plass. Nøkkelen er «håndplukket» – det er Executive Search – å finne personer som samlet har den nødvendige strategiske kompetanse som skal til for å bygge nytt. Når en virksomhet er i denne fasen er det ikke uvanlig at den eksisterende virksomheten optimaliseres for å sikre en sterk bunnlinje. Underforstått; man reduserer antall ansatte i den tradisjonelle virksomheten for å sikre at bunnlinjen utvikler seg positivt også i endringsfasen.


Hva er den beste modellen?

Det eneste vi kan si er at den beste modellen ikke finnes. Vi tror alle bedrifter er unike og at alle lederes oppgave derfor er hele tiden å se etter personer som de tror kan bidra ut over det normale. Det anbefales å ha en måte å notere seg disse personene på slik at man enten direkte eller indirekte kan ta kontakt når behovet melder seg.  Har du meninger og innspill til oss så hører vi gjerne fra deg!

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page