top of page

Digitalisering går ikke over – og det må ledes og styres fra toppen, med driv, innlevelse og innsikt

Denne sommeren er det mange som tenker på digitalisering i sin bedrift fordi mulighetene nå er gjort tilgjengelig for de fleste og på alle nivåer. For noen oppfattes dette kanskje mest som en trussel mot det kjente, men det synes vi blir for negativt fordi

Mulighetene til å lære seg hvordan er der for de som vil. Aktiviteter vi utfører er veldig ofte en del av en prosess og derfor vil de kunne la seg digitalisere, helt eller delvis. De beste legger mye arbeid i å utforme sine forretnings-prosesser slik at resultatene blir mest mulig forutsigbare.

Et eksempel kan være en salgsprosess som kan være grunnlaget for et selskaps suksess og vekst. Poenget er at vi finner den beste veien til å nå et mål. Mange av oss tenker jo – hva kan vi egentlig automatisere? Svaret er: mer og mer. Med kunstig intelligens er det få begrensninger. Blir det enklere av den grunn? Ikke alltid, men mer forutsigbart, målbart og effektivt fordi en automatisert prosess har lav variabel kost og forutsigbar kvalitet. Den er ofte drevet av kundene som dermed eksponeres direkte for vår kvalitet eller mangel på sådan. Da blir det kritisk å etablere smarte prosesser.

Hvordan kommer vi i gang med digitalisering?

Det dreier seg om å ha noen grunnleggende forutsetninger på plass, ……

som for eksempel at både styre og toppledelse må ha innsikt, og se nødvendigheten og mulighetene.

Men også at bedriften har fokus på innovasjon – at det er rom for å prøve og feile i kontrollerte former. Tankegangen er ikke ny – i industrien har man automatisert i over hundre år. At den «industrielle revolusjonen» har nådd funksjonsområder der vi trodde at mennesker var uunnværlige er heller ikke nytt.

Det nye er at vi har fått standardiserte måter å få maskiner til å snakke, tolke, agere, justere og presentere på, såkalt kunstig intelligens. Digitalisering kan implementeres gjennom hele verdikjeden, internt og eksternt.

Det er vanskelig å se for seg at denne trenden kan snus grunnet de sterke økonomiske motivene som ligger bak. Derfor blir valget om man vil se på dette som en trussel eller mulighet – det er begge deler for de fleste.

Mange av oss har yrker som ikke fantes for noen tiår siden og mange har roller som ikke eksisterte for to år siden.

Eksemplene er mange på at verden går videre og at vi med ny teknologi finner nye måter å skape verdier på. Om pizzaen blir levert av autonome droner istedenfor pizzabud er vel ikke verre enn at seilskip med mange matroser ble erstattet av skip som styres fra kontrollrommet.

Grip mulighetene som digitalisering gir – sett det øverst på agendaen!

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page