top of page

Rollespillene


"Det er krevende og spennende å delta i et topplederteam. Rollene endrer seg og behovene, verktøyene og forventninger driver utviklingen.

CFO-funksjonen har beveget seg fra rapporterende til sekunderende for styring mot operasjonelle, finansielle og strategiske mål. Fokus er på kontinuerlig operasjonelle forbedringer og tilhørende finansielle resultater, nøkkeltall og KPI'er. Slik er en CFO med på å endre adferden i organisasjonen - i ønsket retning - med god kommunikasjon!

CMO. God marketing bidrar til å skape en interesse og forventning rundt selskapets kompetanse og evne til å levere på nåværende og framtidige behov. CMO skal blant annet skape en "thought leadership"- posisjon gjennom en god digital strategi. Kommunikasjon blir viktigere og vanskeligere å styre. Sosiale medias påvirkningskraft er stor, direkte og rask, så enhver kommunikasjon må være basert på selskapets bærende verdier. Det må være en ærlig og åpen kommunikasjon.

CTO - går fra en koordinerende og støttende til en virksomhetskritisk og drivende funksjon. Fra å være intern til også å skape tillit eksternt ved kraftfullt å kommunisere hvordan teknologien skaper mulighetene for kunder, ansatte og samfunnet forøvrig. På mange måter er rolleinnehaveren et sannhetsvitne om bærekraftig økonomisk utvikling.

CEO - ledelse av kompetansebasert virksomhet gjennom god relasjonsbygging, trygghet og tillit. CEO står trygt og viser vei - han eller hun evner å la ansatte ta ansvar ved å gi myndighet og forvente refleksjon, handling og ansvarsfølelse. En god leder er tydelig på forventning om posisjon for selskapet og hvilket potensiale som ligger i det. Han eller hun ser virksomheten i et globalt perspektiv og fyller alltid lederrollen selv om en ikke er tilgjengelig fysisk for alle. En god leder evner å ha flere strategiske alternativer åpne - kommunisere dette - og forankrer spillet i sitt team. "

Comentários


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page