top of page

Innovasjon er noe helt annet enn Strategi....


Innovasjon; digitalisering

I dag ble #innovasjonstalen 2017 holdt i regi av Innovasjon Norge, Siva og Norges Forskningsråd. Fokus i årets tale var på innovasjon i offentlig sektor for å kunne levere bedre tjenester til en lavere pris – noe som vil bli helt nødvendig om vi skal klare å opprettholde velferdssamfunnet som vi kjenner det. Du kan lese mer om dette i Drømmeløftet.

Konkret så anbefales det at vi:

  1. Gjør Norge til et foregangsland på offentlig-privat innovasjon

  2. Får et fornyet trepartssamarbeid som setter behovet for organisatorisk omstilling i offentlig sektor høyt på agendaen

  3. Får frem flere offentlige ledere som driver fram radikal innovasjon

Dette er vel og bra, men problemet er at dette er strategi som er noe helt annet enn innovasjon i forhold til hva som kreves av en organisasjon. Forskjellen ligger i at en strategi er et valg mellom flere muligheter basert på fakta og logikk satt sammen til en helhet. En god og klart formulert strategi fører til beslutninger og konkret handling forutsatt at man har den rette kompetansen på plass.

Innovasjon derimot handler om muligheter, ikke retning (strategi). Hvis man viste hva man skulle gjøre så ville det ikke være innovasjon, men handling. Innovasjon skapes ved å eksperimentere og prøve ut ulike idéer for å se hva som virker best. Det betyr mye feiling underveis og det koster ressurser i form av tid og penger. Det er svært viktig at man er istand til å feile så raskt og billig som mulig!

Det blir mye vanskeligere å få til innovasjon hvis ledelsen involverer seg for mye i prosessen. Det medfører nemlig økte forpliktelser og prestisje osv. som igjen fører til økte kostnader og større fokus på å ikke feile. Det stikk motsatte av hva en innovasjonsprosess krever!

Vi tillater oss derfor å tvile på at det er riktig å satse på store nasjonale innovasjonsprosjekter. Risikoen og kostnaden ved å feile blir lett så stor at man ikke tør å prøve og feile i tilstrekkelig grad. Særlig i offentlig sektor vil dette være svært vanskelig å gjennomføre. Innovasjon skjer best i mindre skala og så får man heller dele erfaringene slik at alle får tilgang på de beste idéene.

Likhetene til digitaliseringsprosesser er slående i at det også her handler om å våge å feile underveis for å lykkes til slutt. I begge tilfeller gjelder det å få på plass det rette teamet av medarbeidere – det er det som er den viktigste suksessfaktoren.

I HumanDrive ser vi at det som skiller de beste organisasjonene fra resten nettopp er denne forståelsen. Det er derfor de når sine mål.

Vi er opptatt av å finne de riktige menneskene for våre kundene, slik at de lykkes. Kontakt oss gjerne, hvis du ønsker en uformell prat om din virksomhet.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page