top of page

Site Title

Vi identifiserer og rekrutterer den human-kapital som kreves for at strategier blir gjennomført og mål nås!

Virksomheter som lykkes har den rette kompetansen på rett sted til rett tid.

Vår ambisjon er å få flere til å lykkes gjennom strategisk rekruttering.

Det handler om å forstå hva som trengs idag for å lykkes imorgen.

Om Oss

Team HumanDrive

HumanDrive Executive Search Rekruttering Gründer Rådgiving
  • Grey LinkedIn Icon

Knuts styrke er å operasjonalisere strategi, tydeliggjøre kritisk kompetanse og gjennomføre ved riktig sammensetning av kompetanse. Han har internasjonal toppledererfaring og har bistått mange bedriftseiere og virksomhetsledere. Knut er siviløkonom med spesialisering i International Management og Petroleums-økonomi.

HumanDrive Executive Search Rekruttering Gründer Rådgiving
  • Grey LinkedIn Icon

Erik har internasjonal erfaring fra toneangivende investeringsbanker og har bygget opp forvaltningsselskaper og miljøer også i Norge. Eriks kompetanse og erfaring gjør oss til en naturlig rådgiver for eiere og ledere, med særskilt fokus på hvilke drivere ledelse må stimulere og utvikle. Erik er BSc (hons) Bus. Adm. med spesialisering innen finans og formuesforvaltning.

HumanDrive Executive Search Rekruttering Gründer Rådgiving
  • Grey LinkedIn Icon

Cathinka har sin spisskompetanse innen executive search / selection, lederutvelgelse med 360 analyser, teamsammensetning, karriere-veiledning og endringsprosesser

Hun har høyere teknisk/økonomisk utdannelse supplert med organisasjonspsykologi. Cathinka har ledererfaring fra internasjonale selskaper med særlig erfaring fra organisasjonsutvikling og endringsledelse fra et analogt til digitalt marked.

Hvem vi er

Våre tjenester

Våre tjenester

EXECUTIVE SEARCH

EXECUTIVE SEARCH

EXECUTIVE SEARCH
& NØKKELROLLER

Vi setter oss godt inn i virksomhetene til våre kunder, både på makro- og mikroplan. Det er en forutsetning at vi forstår både marked og bedrift – de viktigste driverne – og hvordan disse påvirkes gjennom god ledelse slik at bedriften oppnår gode resultater. Nødvendig kunnskap og kompetanse er følger av dette. Vårt fokus er:

 

* Verdi og relasjons-basert ledelse

* Globaliserte markeder – påvirkning lokalt​

* Smidighet og tilpasningsdyktighet

* Ledelse i en verden med mange kommunikasjonsflater

* Ledelse av kompetansebedrifter

* * *

Alt fra interessevekkende handlinger til leveranse og gjenkjøp skapes av fagpersoner i eller rundt virksomheten. De utgjør selve grunnstammen i en bedrift. Det er flere forutsetninger som bør være på plass for at fagspesialister skal skape verdier:

* Kommunikasjonsevne

* Evne til å ta opp ny viten og sette denne i aksjon

* Evne til systematisk å lære fra seg i en lærende organisasjon

* Være nysgjerrig

* Ha forståelse for kommersielle muligheter og begrensninger

Executive search

EXECUTIVE SEARCH

LEDELSE & STYRE DD
EVALUERING & UTVELGELSE

En leders resultater i andre roller kan være en god indikasjon – men er ikke nødvendigvis kvalifiserende hvis den nye oppgaven egentlig krever helt andre kompetanser. Suksess i å bringe idé til bordet betyr lite hvis det er operasjonalisering av strategi som kreves. Evne til å lede et modent selskap eller en datter i "godt vær" sier svært lite om hva som skjer i "uvær".  Vurdering av andres egenskaper basert på egne preferanser er sjelden vellykket.

 

For å lede et selskap i endring kreves en demonstrert evne til å manøvrere i ukjent farvann. Å få alle med seg – ikke bare ansatte, men også eiere, rådgivere, kunder, leverandører og myndigheter. Kunne bruke ressurser smart og skape resultater for alle involverte. Evne til å være rask men kontrollert. Skaper tillit og får tillit.

Virksomhetens strategi og konkurransesituasjon setter premissene for krav til kompetanse i styret. I HumanDrive starter vi alltid med å lytte til eiernes ønsker for virksomheten. Så setter vi oss grundig inn i virksomhetens forretningsmodell, strategi og utfordringene og mulighetene dette gir. I dag er det også viktig å forstå virksomhetens rolle innenfor miljø og samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility). 

Med dette på plass tilbyr HumanDrive følgende:

  • Definere aktuelle behov og krav til ledelsen og styrets kompetanse

  • Evaluering av sittende ledelse eller styre. Identifisering av eventuelle gap ift ønsket kompetanse

  • Søk etter aktuelle kandidater gjennom vårt nettverk og andre kilder

  • Utvelgelse og evaluering av aktuelle kandidater med anbefalinger

  • Råd til ledelsen/styret eller valgkomiteen om mulige tiltak

GRÜNDER & EIER RÅDGIVING

CORPORATE ACTION

Som gründer er det mange utfordringer å ta tak i utover det å levere verdi for dine kunder: 

* Hvem skal eie aksjer? Hvordan skal dette reguleres slik at du beholder     kontrollen? Hva hvis en av dine med-aksjonærer skal slutte?

* Hvordan skal veksten finansieres? Hva hvis det ikke går helt som planlagt? Har du en plan B og C? 

* Hvordan finne og etablere kontakt med de rette investorer for din bedrift?

* Bør du engasjere et meglerfirma? Hvilket firma kan gjøre den beste jobben for deg? Hvordan bør avtalen se ut?

 

I HumanDrive kan vi hjelpe deg md disse spørsmålene og flere andre. 

***

 

HumanDrive gir vi deg som gründer eller eier, eller leder, en oversikt over de strategiske valgene du må ta stilling til, og en innsikt i mulighetene og konsekvensene av disse. Vanlige temaer er:

* Finansiering av vekst

* Oppkjøp av en konkurrent

* Sammenslåing

* Salg av bedriften

* Generasjonsskifter

Ledelses & styre DD
Grründer & eier rådgiving
Corporate action
Evaluering & utvelgelse

EXECUTIVE SEARCH

KARRIEREVEI-LEDNING &
TALENT ACQUISITION

Har du kommet til et veiskille? Trenger du råd for å avklare status knyttet til jobb og hjelp til å orientere deg om mulighetene som finnes? Er du usikker på hvor du står, og i tvil om hvor du ønsker seg?

Vi kan hjelpe deg med å "strukturere" slik at du lettere kan indentifisere dine muligheter og hvordan du best oppnår det du ønsker. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

* * *

Alle virksomheter har behov for å tiltrekke seg de riktige menneskene. Små og mellomstore virksomheter har tydelig behov for hjelp til dette. Gjennom våre programmer, utviklet i samarbeid med våre oppdragsgivere, sikrer vi at personer med relevant kompetanse kan hentes inn til bedriften til rett tid. Vi bidrar også til at våre oppdragsgivere presenteres på en slik måte at selskapets "brand" kommuniseres ærlig og riktig.

Karriereveiledning
Talent acquisition
Referanser

HVA SIER VÅRE KUNDER

HumanDrive Executive Search Rekruttering Gründer Rådgiving

MONICA M ØYEN, KONSERNSJEF

HumanDrive har gjennom flere prosesser levert både råd og kompetanse som
viser seg å ha
strategisk verdi
ut over

selve leveransen

HumanDrive Executive Search Rekruttering Gründer Rådgiving

ANDERS HOLM, CEO

HumanDrive bistod oss
da vi fusjonerte med High Comp AS. De hjalp oss
med å fokusere på de viktigste verdidriverne og deres input under forhandlingene bidro vesentlig til
et godt resultat

HumanDrive Executive Search Rekruttering Gründer Rådgiving

ERIK DAHL, ADM.DIR.

Oppdraget ble løst på en meget tilfreds-stillende måte. Rådgiveren satte seg meget godt inn i virksomheten og demonstrerte veldig god forretningsforståelse. Jeg kunne til slutt velge mellom flere fullt ut kvalifiserte kandidater

HumanDrive Executive Search Rekruttering Gründer Rådgiving

SIGMUND EIKAAS, GRUNDER

HumanDrive bistod oss i en svært krevende prosess i forbindelse med salget av IPnett AS, hvor vi var største eier, til Netnordic AS. HumanDrive kom med verdifulle innspill til strategi og for-handlinger...og opptrådte med stor grad av proaktivitet. Det er en profesjonell aktør vi trygt kan anbefale andre

HumanDrive Executive Search Rekruttering Gründer Rådgiving

STÅLE HELLUM, ADM.DIR.

Et utfordrende oppdrag ble løst på en meget tilfreds-stillende måte - og som gjorde at selskapet ble tilført et stort konkurranse-fortrinn

Våre tjenester

Kontakt Oss Her:

Nysgjerrig? Skal vi kontakte deg?

 

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt og vi lover at du hører fra en av oss så snart som mulig. Vi setter alltid pris på å høre fra personer som er nysgjerrige på hvilke muligheter som finnes, eller som trenger noen gode råd.

Success! Message received.

Tel: +47 900 82 532

post@humandrive.no

Besøks adr: Vollsveien 4, 1366 Lysaker
Post: PB 161, 1325 Lysaker

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
Kontakt oss
bottom of page