top of page
I HumanDrive starter vi alltid med å stille to viktige spørsmål: Hva? Hvordan?
Lederutvelgelse - Executive Search

Kapasitet og kompetanse er et behov som vi adresserer. Vårt fokus er:

 

 • Verdibasert ledelse

 • Globaliserte markeder – påvirkning lokalt

 • Relasjonsbasert ledelse

 • Smidighet og tilpasningsdyktighet

 • Ledelse i en verden med mange kommunikasjonsflater

 • Ledelse av kompetansebedrifter

 

Vi setter oss godt inn i virksomhetene til våre kunder, både på makro- og mikroplan. Det er en forutsetning at vi forstår både marked og bedrift – driverne i markedet – driverene i bedriften – og hvordan påvirke disse gjennom god ledelse slik at bedriften oppnår gode resultater.

Rekruttering til nøkkelroller
Styretjenester - søk, utvelgelse og evaluering

Virksomhetens strategi og konkurransesituasjon setter premissene for krav til kompetanse i styret. I HumanDrive starter vi alltid med å lytte til eiernes ønsker for virksomheten. Så setter vi oss grundig inn i virksomhetens forretningsmodell, strategi og utfordringene og mulighetene dette gir. I dag er det også viktig å forstå virksomhetens rolle innenfor miljø og samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility). 

Med dette på plass tilbyr HumanDrive følgende:

 • Definere aktuelle behov og krav til styrets kompetanse

 • Søk etter aktuelle kandidater gjennom vårt nettverk og andre kilder

 • Utvelgelse og evaluering av aktuelle kandidater med anbefalinger

 • Evaluering av sittende styre. Identifisering av eventuelle gap ift ønsket kompetanse 

 • Råd til valgkomiteen om mulige tiltak

Alt fra interessevekkende handlinger til leveranse og gjenkjøp skapes av fagpersoner i eller rundt virksomheten. De utgjør naturlig nok grunnstammen som bygget står på. Derfor blir vi også engasjert i rekruttering til nøkkelroller.

 

Det er flere forutsetninger for at fagspesialister skal skape verdier:

 • Kommunikasjonsevne

 • Evne til å ta opp ny viten og sette denne i aksjon

 • Evne til systematisk å lære fra seg i en lærende organisasjon

 • Være nysgjerrig

 • Ha forståelse for kommersielle muligheter og begrensninger

Corporate Action

I HumanDrive gir vi deg som eier, eller leder, en oversikt over de strategiske valgene du må ta stilling til og en innsikt over konsekvensene. Vanlige temaer er:

 

 • Oppkjøp av en konkurrent

 • Sammenslåing

 • Salg av bedriften

 • Generasjonsskifter

Management Due Dilligence

En leders resultater i andre roller kan være en god indikasjon – men er ikke nødvendigvis kvalifiserende hvis den nye oppgaven egentlig krever helt andre kompetanser. Suksess i å bringe idé til bordet betyr lite hvis det er operasjonalisering av strategi som kreves. Evne til å lede et modent selskap eller en datter i "godt vær" sier svært lite om hva som skjer i "uvær".  Vurdering av andres egenskaper basert på egne preferanser er sjelden vellykket.

 

For å lede et selskap i endring kreves en demonstrert evne til å manøvrere i ukjent farvann. Å få alle med seg – ikke bare ansatte, men også eiere, rådgivere, kunder, leverandører og myndigheter. Kunne bruke ressurser smart og skape resultater for alle involverte. Evne til å være rask men kontrollert. Skaper tillit og får tillit.

Talent Acquisition

Alle virksomheter har behov for å tiltrekke seg de riktige menneskene. Små og mellomstore virksomheter har tydelig behov for hjelp til dette. Gjennom våre programmer, utviklet i samarbeid med våre oppdragsgivere, sikrer vi at personer med relevant kompetanse kan hentes inn til bedriften til rett tid. Vi bidrar også til at våre oppdragsgivere presenteres på en slik måte at selskapets "brand" kommuniseres ærlig og riktig.

Karriereveiledning

Har du kommet til et veiskille? Trenger du råd for å avklare status knyttet til jobb og hjelp til å orientere deg om mulighetene som finnes? Er du usikker på hvor du står, og i tvil om hvor du ønsker seg?

 

Vi kan hjelpe deg med å "strukturere" slik at du lettere kan indentifisere dine muligheter og hvordan du best oppnår det du ønsker. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

HumanDrives partnere er sertifiserte brukere av CEB-SHL sine verktøy for personlighets og evnetester, som er ledende i Europa og USA. 

Vi hjelper oppdragsgivere med å operasjonalisere strategi, identifisere kompetansegap og tilføre ny kompetanse hvor det trengs.

 

Vi hjelper eiere med å synliggjøre de mulighetene de har, valgene de kan ta og til å gjennomføre prosessene.

bottom of page