top of page

VÅRE TJENESTER

Rekruttering & utvelgelse
 • Executive Search

 • Rekrutterings-strategi

 • Search og selection 

Introduksjon &​Onboarding​
 
 • Preboarding

 • Onboarding – organisasjon og ny medarbeider

Kompetanse
 • Kompetansekartlegging

 • Kompetansedeling

 • Utvikling

Feedback &
Oppfølging
 • Temperatur-målinger

 • Feedback og systematisk oppfølging

 • Når medarbeider ikke leverer

Karriereplanlegging
 • Intern Mobilitet

 • Nøkkelroller

 • Talentutviking

 • Etterfølger-planlegging

 • Karriererådgivning

Exit
 • Nedbemanning

 • Profesjonell avslutning

 • Teamanalyse før rekruttering

bottom of page