top of page

Erik Dahl

Administrerende Direktør, Yanmar Norge AS

”Oppdraget ble løst på en meget tilfredsstillende måte. Rådgiveren satte seg meget godt inn i virksomheten og demonstrerte veldig god forretningsforståelse. Jeg kunne til slutt velge mellom flere fullt ut kvalifiserte kandidater.”

Monica Myklebust Øyen

Konsernsjef, Elektronix Gruppen

Ståle Hellum

Administrerende Direktør, Wright Trafikkskole AS

”HumanDrive har gjennom flere prosesser levert både råd og kompetanse som viser seg å ha strategisk verdi ut over selve leveransen.”

”Et utfordrende oppdrag ble løst på en meget tilfreds-stillende måte - og som gjorde at selskapet ble tilført et stort konkurransefortrinn.”

Lise L Gård

Nordic CIO,

Compass Group AS

“Human Drive leverte meget gode og profesjonelle tjenester i forbindelse med rekruttering av en nøkkelrolle. Vi ble godt ivaretatt gjennom hele prosessen, og er meget fornøyd med sluttresultatet"

Asbjørn Erdal

Administrerende Direktør, Pensjon Pluss AS

".... levert med en spiss som øker verdien signifikant. De ser det strategiske potensiale og sikter seg inn mot det.”

Anders Holm

Administrerende Direktør, CSUB AS

“HumanDrive bistod oss da vi fusjonerte med High Comp AS. De hjalp oss med å fokusere på de viktigste verdidriverne og deres input under forhandlingene bidro vesentlig til et godt resultat."

Sigmund Eikaas

Gründer & Kvalitetssjef, IPnett AS

”HumanDrive bistod oss i en svært krevende prosess i forbindelse med salget av IPnett AS, hvor vi var største eier, til Netnordic AS. HumanDrive kom med verdifulle innspill til strategi og forhandlinger...og opptrådte med stor grad av proaktivitet. Det er en profesjonell aktør vi trygt kan anbefale andre.”

Roald Sannes

Administrerende Direktør,
Move AS

”Evner å finne de som representerer det potensiale vi trenger og er en mer kontrollert metode enn både oppkjøp og å rekruttere gjennom kjente”.

Jan-Martin Hunderi

Styreleder,
Pensjon Pluss AS

”En rett og slett fantastisk evne til å trekke inn de aller beste. Dette representerte et vendepunkt for oss.”

bottom of page