top of page

Hva er verdien av #innovasjon uten evne til å gjennomføre?


Strategy Change Implementation

Igår ble #innovasjonstalen 2016 holdt i Oslo i regi av Innovasjon Norge, Siva og Norges Forskningsråd. Innholdet burde være svært viktig for norsk entrepenørskap, innovasjon og vekst fordi det legger føringer for tildeling av støttemidlene som deles ut hvert år.

Seansen var visstnok svært vellykket ifølge alle meldingen på twitter og det haglet med store (nye) ord og visjoner. Hva med "mulighetsfokus", "synlighetskompetanse", "mulighetsområder" osv?

Ett av disse nye mulighetsområdene er "Havrommet" (har de rappet det fra Støre eller er det omvendt?) og innbefatter alt fra olje til bygg via fisk! Hm...det er ganske mye av det vi driver med i Norge allerede, og så har man altså definert 5 slike områder til: Ren Energi, Bioøkonomi, Helse og Velferd, Smarte Samfunn og Kreativ Næring og Reiseliv. Er det lov å spørre hva som er utelatt?

Flotte ord og sikkert godt ment, men hva betyr dette i praksis? Hvis alle de nye strategier, tanker og visjoner ikke kan omsettes til praktisk handling i hverdagen for de det gjelder, så blir det jo ikke mer enn fancy ord i en fancy tale. Her er vi ved kjernen slik vi ser det. Det er nemlig mye vanskeligere å operasjonalisere en strategi enn å presentere den i kule bilder. For å klare det kreves det vanligvis et helt annet og sjeldnere sett av kompetanser i ledelsen. Det er her de fleste bedrifter og organisasjoner kommer til kort. I HumanDrive hjelper vi ledelse og eiere med å unngå dette.

Som leseren sikkert har skjønt så inneholdt #innovasjonstalen svært lite som forteller hvordan en gründer eller leder som kjemper for å utvikle sin bedrift helt konkret skal forholde seg til de flotte ordene og "mulightesområdene" for å lykkes med å få støtte til nettopp sitt prosjekt. I tillegg er det lov til å tvile på om talen presenterte noe nytt utover nye ord og konsepter i det hele tatt. Dessverre.

Hva med å trekke inn folk som klarer nettopp det - operasjonalisere visjoner og strategier til handling og resultater - det kalles gjennomføringsevne!

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page